تاریخچه یادگیری سیار یا Mobile Learning

بی اف اسکینر (1954) از جمله اولین کسانی بود که توانایی بالقوه فناوری را به منظور تحول در فرایند یادگیری و یاددهی پیش بینی کرد. در واقع اسکینر از جمله روشنفکرانی بود که معتقد بود ماشین‌ها قادر به تدریس‌ و آموزش هستند. بنابراین اولین ماشین تدریس خود را در سال 1950 ساخت. این ماشین تدریس، یکی از کاربردهای اولیه اصول مربوط به شکل­دهی رفتار (تقویت رفتار های ساده به منظور ایجاد رفتارهای پیچیده) بود. استفاده از ماشین‌های تدریس، مستلزم آن است که دانش‌آموزان از طریق