طراحی یک سامانه یادگیری مشارکتی آنلاین برای نوشتن

با سلام خدا را شاکرم که بعد از چند ماه تونستم اولین سامانه یادگیری مشارکتی آنلاین را برای حمایت نوشتن استدلالی به زبان فا رسی طراحی و پیاده سازی کنم. متاسفانه در ایران تکالیف نوشتنی در تمامی مقاطع، از قبل از دانشگاه گرفته تا دانشگاه و سطوح مختلف آن یعنی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری، زیاد وجود ندارد و هنوز به عنوان بخش مهمی از فعالیت های کلاسی در نظر گرفته نمی شود. همه ما به خوبی می دانیم که در این زمینه هیچ منبع درسی مدون و معینی وجود ندارد؛ بنابراین ما